2621029046 ΘΕΣΗ ΛΙΘΑΡΟ - ΚΟΛΙΡΕΪΚΕΣ ΠΑΡΑΓΚΕΣ, Πυργος tsipolitis.scrap@gmail.com

ΑΠΟΦΛΟΙΩΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

Διαθέτουμε μεμωνομένο εξοπλισμό και γραμμές παραγωγής που μπορούν να καλύψουν ολοκληρωμένα τη διαχείριση και επεξεργασία των αποβλήτων καλωδίων. Οι θρυμματιστές, τεμαχιστές και αποφλοιωτές μας καλύπτουν ολόκληρο το εύρος διαστάσεων και ποιότητας καλωδίων: οικιακά καλώδια, καλώδια αυτοκινήτων, καλώδια με ενίσχυση, ACSR, υπόγεια καλώδια.

Συλλέγουμε από τον χώρο σας σκράπ καλωδίων με σκοπό την ανακύκλωση. Τα άχρηστα για σας καλώδια περισυλλέγονται και οδηγούνται στην ανακύκλωση επίσης αγοράζουμε όλων των ειών καλώδια.

Επεξεργασία Καλωδίων